Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-01-20)
2015/11 45,4 45,8 0,4
2015/12 -13,6 -7,6 6,0
2016/01 15,2 20,7 5,5
2016/02 46,5 44,6 -2,0
2016/03 -32,9 -28,3 4,6
2016/04 45,9 50,1 4,2
2016/05 55,5 67,8 12,3
2016/06 -24,4 -8,8 15,6
2016/07 -22,5 -14,4 8,1
2016/08 -29,1 -25,0 4,1
2016/09 -42,3 -39,4 2,9
2016/10 56,1 58,7 2,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-01-20)
2015/11 3,3 8,4 5,1
2015/12 2,9 11,0 8,1
2016/01 6,0 11,5 5,5
2016/02 12,3 13,8 1,5
2016/03 15,5 14,7 -0,8
2016/04 20,0 14,3 -5,7
2016/05 22,4 14,1 -8,3
2016/06 21,2 14,1 -7,1
2016/07 19,4 12,8 -6,7
2016/08 17,1 14,2 -2,9
2016/09 10,2 14,1 3,9
2016/10 7,2 14,0 6,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2016/11/ras_2016_11_2017-01-20_rev_001_sv.html