Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Byggnads- och bostadsproduktion 2016, november

2016
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik