Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.1.2017

Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under september-november från året innan

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 9,5 miljoner kubikmeter under september-november år 2016. Den beviljade kubikvolymen ökade med 3,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under perioden har bygglov beviljats för ett enskilt stort byggprojekt som påverkar siffrorna positivt.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Uppgifterna i volymindexet för nybyggnad för september-oktober har reviderats i betydande grad när det gäller bostadsbyggande.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2016/11/ras_2016_11_2017-01-20_tie_001_sv.html