Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, maj

Byggnads- och bostadsproduktion 2017, september

2017
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik