Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2017-11-24) Revidering, procentenhet
2016/09 -42,3 -36,5 5,8
2016/10 56,1 64,0 7,9
2016/11 23,5 36,4 12,9
2016/12 8,4 11,9 3,5
2017/01 7,3 17,5 10,2
2017/02 -11,1 -0,4 10,7
2017/03 8,6 17,4 8,8
2017/04 -10,6 -4,4 6,2
2017/05 -7,8 2,5 10,3
2017/06 -16,6 -6,6 10,0
2017/07 -40,9 -34,7 6,2
2017/08 -4,2 6,1 10,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2017-11-24) Revidering, procentenhet
2016/09 10,2 18,2 8,0
2016/10 7,2 18,2 11,0
2016/11 12,9 16,2 3,3
2016/12 8,1 12,7 4,6
2017/01 10,9 12,9 2,0
2017/02 13,6 12,4 -1,2
2017/03 14,3 12,2 -2,1
2017/04 12,4 9,7 -2,7
2017/05 14,3 8,8 -5,5
2017/06 11,6 7,7 -3,9
2017/07 8,8 6,9 -1,9
2017/08 5,7 3,2 -2,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2017/09/ras_2017_09_2017-11-24_rev_001_sv.html