Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.8.2019

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare från året innan

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 13,4 miljoner kubikmeter under april–juni 2019, vilket var 14,6 procent färre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen minskade inom alla typer av byggnader, med undantag av offentliga servicebyggnader för vilka det beviljades 10,3 procent fler bygglov än året innan. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade fortfarande mest, med 24,7 procent. Kubikvolymen för beviljade bygglov för bostadsbyggandet minskade med 21,7 procent från året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/06/ras_2019_06_2019-08-27_tie_001_sv.html