Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Byggnads- och bostadsproduktion 2019, augusti

2019
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik