Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-10-22) Revidering, procentenhet
2018/08 -24,0 -3,0 21,0
2018/09 -47,0 -37,9 9,1
2018/10 -9,3 0,1 9,4
2018/11 -36,9 -12,1 24,8
2018/12 -13,6 11,1 24,7
2019/01 -6,2 16,7 22,9
2019/02 -27,9 -23,3 4,6
2019/03 -14,2 -8,1 6,1
2019/04 -36,2 -26,9 9,3
2019/05 -37,6 -12,0 25,6
2019/06 4,0 11,4 7,4
2019/07 -21,3 -14,6 6,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-10-22) Revidering, procentenhet
2018/08 3,0 6,4 3,4
2018/09 0,8 5,9 5,1
2018/10 1,0 5,0 4,0
2018/11 1,1 3,8 2,7
2018/12 2,6 3,6 1,0
2019/01 2,3 1,1 -1,2
2019/02 1,1 -2,5 -3,6
2019/03 1,6 -0,7 -2,3
2019/04 2,6 -1,7 -4,3
2019/05 4,0 -2,0 -6,0
2019/06 -0,7 -4,7 -4,0
2019/07 -1,2 -3,1 -1,9
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/08/ras_2019_08_2019-10-22_rev_001_sv.html