Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2022, januari

Publicerad: 24.3.2020

Kubikvolymen för beviljade bygglov

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 7,3 miljoner kubikmeter under november–januari, vilket var 22,0 procent mindre än året innan. Kubikvolymen för bostadsbyggandet minskade med 28,5 procent och annat byggande än bostadsbyggandet med 18,9 procent.

I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk liksom också modellbyggnader enligt den nya klassificeringen samt deras regionala nypriser.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2020/01/ras_2020_01_2020-03-24_tie_001_sv.html