Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, juni

Byggnads- och bostadsproduktion 2021, maj

2021
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik