Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2022, januari

Publicerad: 20.7.2021

Kubikvolymen för beviljade bygglov större än året innan

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för totalt 13,7 miljoner kubikmeter under mars–maj 2021, dvs. 18,3 procent mer än året innan. Kubikvolymen för bostadsbyggande ökade med 20,4 procent under perioden och kubikvolymen för annat byggande än bostadsbyggande med 17,5 procent. Samtidigt påbörjades 16,9 procent fler byggprojekt jämfört med året innan, men färdigställda byggprojekt stannade på en nivå som var 6,5 procent lägre än året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Preliminära uppgifter för juni

Statistikcentralen publicerar tillsvidare preliminära uppgifter om påbörjade byggprojekt. Tidsserien är tillgänglig fr.o.m. år 2018.

Enligt de preliminära uppgifterna ökade den glidande årssumman för påbörjade byggprojekt i juni med 0,2 procent jämfört med maj. Volymens glidande årssumma i juni ökade rejält, med 10,1 procent jämfört med året innan.

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Siffrorna är inte jämförbara med de estimerade byggstarter som presenteras i publikationerna. De preliminära uppgifterna baserar sig på registrerade byggstarter och deras värden kompletteras inte på basis av den första publikationen.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2021/05/ras_2021_05_2021-07-20_tie_001_sv.html