Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.10.2021

Kubikvolymen för beviljade bygglov mindre under juni-augusti än året innan

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för totalt 9,4 miljoner kubikmeter under juni-augusti 2021, dvs. 7,2 procent mindre än året innan. Under perioden beviljades 3,3 miljoner kubikmeter bygglov för bostadsbyggnadsprojekt, vilket innebär en ökning om 20,8 procent. Volymen av annat byggande än bostadsbyggande minskade med 17,8 procent från året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Preliminära uppgifter för september

Statistikcentralen publicerar tillsvidare preliminära uppgifter om påbörjade byggprojekt. Tidsserien är tillgänglig fr.o.m. år 2018.

Enligt de preliminära uppgifterna minskade den glidande årssumman för påbörjade byggprojekt i september med 1,8 procent jämfört med augusti. Volymens glidande årssumma fortsatte att öka rejält, med 11,7 procent jämfört med året innan.

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Siffrorna är inte jämförbara med de estimerade byggstarter som presenteras i publikationerna. De preliminära uppgifterna baserar sig på registrerade byggstarter och deras värden kompletteras inte på basis av den första publikationen.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2021/08/ras_2021_08_2021-10-26_tie_001_sv.html