Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, mars

Publicerad: 15.3.2013

Byggnadskostnaderna steg i februari med 1,7 procent från året innan

Byggnadskostnaderna steg i februari 2013 med 1,7 procent från februari året innan. Priserna på arbetsinsatser inom byggverksamhet steg med en procent, priserna på materialinsatser med 1,7 procent och priserna på övriga insatser med 3,1 procent jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens byggnadskostnadsindex 2010=100.

Byggnadskostnadsindex 2010=100

Byggnadskostnadsindex 2010=100

Totalindexet för byggkostnader steg med 0,2 procent från januari till februari. Priserna på arbetsinsatser var oförändrade, priserna på material steg med 0,3 procent och priserna på övriga insatser också med 0,3 procent.


Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 09 1734 3776, Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (369,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. februari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/02/rki_2013_02_2013-03-15_tie_001_sv.html