Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, mars

Byggnadskostnadsindex 2018, december

2018
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer