Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, mars

Publicerad: 15.7.2020

Byggnadskostnaderna steg i juni med 0,5 procent från året innan

Fel har upptäckts i statistikens uppgifter. Korrigerade uppgifter har publicerats 2.12.2020 .

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i juni 2020 med 0,5 procent från året innan. Arbetskostnaderna steg med 0,6 procent och priserna på tjänster med 0,5 procent jämfört med juni året innan. Priserna på materialinsatser steg med 0,4 procent från året innan.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, juni 2020

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 104,5 0,2 0,5
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 104,0 -0,0 0,6
Materialinsatser 510 105,1 0,4 0,4
Tjänster 90 103,0 0,0 0,5
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 104,5 0,2 0,4
Övrigt husbyggande 560 104,5 0,2 0,6

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (296,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juni 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2020/06/rki_2020_06_2020-07-15_tie_001_sv.html