Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, mars

Publicerad: 2.12.2020

Korrigerat offentliggörande 09/2020: Byggnadskostnaderna sjönk i september med 0,9 procent från året innan

Uppgifter i byggandskostnadsindexet har korrigerats från maj 2020 till oktober 2020. Mera information i nyheten .

Enligt Statistikcentralen minskade byggnadskostnaderna i september 2020 med 0,9 procent från året innan. Arbetskostnaderna sjönk med 1,2 procent och priserna på materialinsatser med 1,0 procent. Priserna på tjänster steg med 0,5 från året innan.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, september 2020

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 103,5 0,4 -0,9
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 102,2 1,1 -1,2
Materialinsatser 510 104,6 -0,2 -1,0
Tjänster 90 102,8 0,4 0,5
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 103,5 0,3 -1,2
Övrigt husbyggande 560 103,4 0,4 -0,8

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (295,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 02.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. september 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2020/09/rki_2020_09_2020-12-02_tie_001_sv.html