Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, mars

Publicerad: 11.5.2007

Byggföretagens omsättning ökade med nästan 18 procent under december-februari

Omsättningen inom byggföretagen ökade under december-februari med 17,9 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. I februari år 2007 ökade omsättningen med 19,2 procent från februari år 2006. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsgrafen över byggverksamhet.

Inom byggbranschen finns det stora variationer i de månatliga omsättningsvolymerna. De beror till en del på faktureringspraxis och i någon mån på hur materialet kommit in.

Byggföretagens försäljningsvolym ökade med 13,8 procent under december-februari. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade med 14,1 procent och anläggningsföretagens med 12,0 procent. I februari 2007 ökade byggföretagens försäljningsvolym med 14,7 procent jämfört med februari år 2006. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade i februari med 14,0 procent och anläggningsföretagens med 18,3 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att dividera omsättningsindexet med prisindexet, dvs. genom att från indexserien gällande omsättning slopa inverkan av prisförändringar. Byggkostnaderna steg med 5,7 procent från februari år 2006 till februari år 2007.

Från och med början av år 2007 är översikterna i samband med meddelandet kvartalsvisa. Nästa översikt utkommer 13.6.2007.

Trender för byggföretagens omsättning

Källa: Industri och byggande, omsättningsindex för byggverksamhet 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2231, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 9.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. februari 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2007/02/rlv_2007_02_2007-05-11_tie_001_sv.html