Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.12.2011

Byggföretagens omsättning ökade med drygt 14 procent under juli–september

Omsättningen inom byggföretagen ökade under juli–september med 14,4 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Omsättningen inom husbyggandet ökade under den senaste perioden med 16,2 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 15,8 procent. Omsättningen inom anläggningsarbeten ökade med 5,6 procent.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 7/2011–9/2011 och 7/2010–9/2010, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 7/2011–9/2011 och 7/2010–9/2010, % (TOL 2008)
Under juli–september ökade byggföretagens försäljningsvolym med 9,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 11,5 procent. Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet visade en ökning på 11,1 procent. Anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade däremot med 1,3 procent under juli–september.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2011, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. september 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2011/09/rlv_2011_09_2011-12-14_tie_001_sv.html