Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.5.2012

Byggföretagens omsättning ökade med drygt 15 procent under december–februari

Omsättningen inom byggföretagen ökade under december–februari med 15,3 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Omsättningen inom husbyggande ökade under december–februari med 15,8 procent, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 15,1 procent och inom anläggningsarbeten med 14,4 procent jämfört med ett år tidigare.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 12/2011–02/2012 och 12/2010–02/2011, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 12/2011–02/2012 och 12/2010–02/2011, % (TOL 2008)
Byggföretagens försäljningsvolym ökade under december–februari med 7,5 procent från året innan. Inom husbyggande ökade försäljningsvolymen med 7,9 procent och inom specialiserad byggverksamhet med 7,2 procent. Anläggningsarbetenas försäljningsvolym ökade under december–februari med 6,6 procent från året innan.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 09 1734 3538, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. februari 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2012/02/rlv_2012_02_2012-05-14_tie_001_sv.html