Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.7.2014

Byggföretagens omsättning ökade under februari–april med 3,1 procent från året innan

Byggföretagens omsättning ökade under februari–april i år med 3,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen inom husbyggande ökade med 4,1 procent. Omsättningen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade med 2,7 procent och omsättningen inom anläggningsarbeten med 0,8 procent.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)
Byggföretagens försäljningsvolym ökade under februari–april med 2,8 procent från året innan. Försäljningsvolymen inom husbyggande ökade med 3,9 procent, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 2,5 procent och inom anläggningsarbeten med 0,1 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i juli

I samband med denna statistikpublikation har man inom omsättnings- och löneindexen i allt större omfattning infört enhetliga, i företagsregistret fastställda näringsgrenar. Detta är en del av revideringen av företagsstatistiken. I tidsserierna har näringsgrensrevideringen beaktats fr.o.m. början av år 2013. Näringsgrenskorrigeringarna märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen.

Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken Revideringar i denna statistik.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, Maija Sappinen 029 551 3924, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. april 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2014/04/rlv_2014_04_2014-07-11_tie_001_sv.html