Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2020 04-06/2020 07-09/2020 10-12/2020 01-12/2020 12/2020
F Byggverksamhet Omsättning 7,9 3,3 -0,7 -2,9 1,3 -3,7
Försäljningsvolym 4,6 1,6 -1,0 -2,7 0,3 -3,3
41 Byggande av hus Omsättning 9,1 5,5 -3,8 -7,9 -0,1 -9,8
Försäljningsvolym 5,7 3,3 -4,8 -8,3 -1,7 -10,1
42 Anläggningsarbeten Omsättning 15,8 9,4 11,9 13,1 12,3 15,9
Försäljningsvolym 16,1 16,3 16,4 14,4 15,7 13,9
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning 6,2 -0,9 -1,8 -2,0 0,0 -2,6
Försäljningsvolym 2,9 -2,9 -2,8 -2,5 -1,6 -2,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. december 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/12/rlv_2020_12_2021-02-12_tau_001_sv.html