Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-10-14)
F Byggverksamhet 03/2021 -4,6 -4,5 0,1
04/2021 0,7 1,1 0,4
05/2021 7,9 8,7 0,8
06/2021 7,4 7,2 -0,2
07/2021 6,3 4,8 -1,5
41 Byggande av hus 03/2021 -10,0 -9,5 0,5
04/2021 -6,6 -6,6 0,0
05/2021 3,7 3,9 0,2
06/2021 -0,7 1,6 2,3
07/2021 4,3 1,6 -2,7
42 Anläggningsarbeten 03/2021 10,7 12,2 1,5
04/2021 18,9 25,3 6,4
05/2021 24,8 26,3 1,5
06/2021 31,0 18,7 -12,3
07/2021 5,5 3,3 -2,2
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 03/2021 -1,7 -2,5 -0,8
04/2021 5,6 5,0 -0,6
05/2021 6,8 8,1 1,3
06/2021 7,6 9,3 1,7
07/2021 8,6 8,8 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2017 -1,5 1,5
2018 -0,6 1,2
2019 -0,7 1,7
41 Byggande av hus 2017 -1,9 1,9
2018 -0,4 1,8
2019 -0,6 1,7
42 Anläggningsarbeten 2017 -0,4 2,3
2018 -3,6 3,6
2019 -3,9 4,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2017 -1,6 1,6
2018 -0,2 1,0
2019 0,3 2,3
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. augusti 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/08/rlv_2021_08_2021-10-14_rev_001_sv.html