Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, november

Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, augusti

2021
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik