Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2020 12/20-02/21 03-05/2021 06-08/2021 01-08/2021 08/2021
F Byggverksamhet Omsättning -2,5 -5,9 1,9 6,3 2,2 6,8
Försäljningsvolym -2,0 -5,2 1,8 4,9 1,7 4,7
41 Byggande av hus Omsättning -7,1 -10,6 -4,1 3,7 -2,4 8,0
Försäljningsvolym -7,2 -10,4 -3,9 3,2 -2,5 7,2
42 Anläggningsarbeten Omsättning 10,8 7,7 22,1 9,2 11,9 5,8
Försäljningsvolym 13,5 7,2 13,3 0,6 4,8 -3,9
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning -1,6 -4,6 3,5 8,1 4,0 6,2
Försäljningsvolym -1,8 -4,4 3,8 7,6 3,9 5,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. augusti 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/08/rlv_2021_08_2021-10-14_tau_001_sv.html