Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.10.2021

Byggverksamhetens omsättningsökning fortsatte i augusti

Enligt Statistikcentralen ökade byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättning med 6,8 procent i augusti jämfört med året innan. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade med 4,7 procent. Omsättningen ökade inom alla näringsgrenar inom byggverksamhet, men ökningen var starkast inom husbyggande.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhet, %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhet, %

Beräkningen av omsättningsindexen för byggverksamhet baserar sig på Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ, som kompletteras med Statistikcentralens försäljningsenkät. På grund av faktureringspraxis kan det också finnas stora variationer i byggföretagens månatliga omsättning. Slutfakturan för stora projekt kan synas som försäljning för en månad, även om man arbetat för projektet i flera månader eller år.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter preliminära och de publiceras med en och en halv månads eftersläpning. Uppgifterna kan revideras betydligt under kommande månader i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.

Nya tabeller till omsättningsindex för byggverksamhet

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning och volym inom byggföretagen i databastjänsten StatFin . Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är. Mera information i Ändringar i denna statistik .


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. augusti 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/08/rlv_2021_08_2021-10-14_tie_001_sv.html