Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar inte uppgifterna om omsättningsindexen för januari 2017

Omsättningsindexen började fr.o.m. uppgifterna för januari år 2017 använda Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ (tidigare periodskattematerial). Fr.o.m. januari har företag vars årliga omsättning är under 500 000 euro kunnat redovisa moms enligt betalningsprincipen istället för enligt prestationsprincipen. Dessutom har gränsen för tillämpning av kvartalsförfarandet höjts från nuvarande 50 000 euro till 100 000 euro. På motsvarande sätt har mervärdesbeskattningens gräns för kalenderårsförfarandet höjts från nuvarande 25 000 euro till 30 000 euro. Ändringen av rapporteringen av företagens periodskatteuppgifter kan påverka ackumuleringen av rapporterade momsuppgifter.

Statistikcentralen har undersökt uppgifterna om ackumuleringen av det nya materialet och har för närvarande inte observerat betydande förändringar i företagens momsrapportering. Av denna anledning har det inte gjorts metodmässiga justeringar i statistikproduktionen med anledning av materialändringen. Vi följer fortfarande månatligen upp ackumuleringen av uppgifter om skatter på eget initiativ och förbereder oss på eventuella förändringar i materialet.

Mer information om ändringen i artikeln Veromuutokset haastavat suhdannetilastointia i Tieto&trendit (på finska).

 


Senast uppdaterad 13.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/rlv_2017-04-13_uut_001_sv.html