Publicerad: 27.8.2020

Persontrafiken på Finlands järnvägar fortsatte att öka år 2019

År 2019 gjordes nästan 93 miljoner resor inom persontrafiken på Finlands järnvägar och 38,5 miljoner ton gods transporterades. Antalet resor inom persontrafiken ökade med sex procent och mängden transporterad gods minskade med sex procent jämfört med år 2018.

Antal resor i fjärrtrafiken och i närtrafiken åren 2009–2019

Antal resor i fjärrtrafiken och i närtrafiken åren 2009–2019

Källa: Järnvägsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Matti Kokkonen 029 551 3770, Nico Maunula 029 551 3526, Jukka Tuominen 029 551 3635, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (110,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 27.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Järnvägsstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3343. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtie/2019/rtie_2019_2020-08-27_tie_001_sv.html