Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.10.2013

Hushållens skuldsättningsgrad var oförändrad under andra kvartalet år 2013

Hushållens skuldsättningsgrad låg oförändrat på 117,6 procent under andra kvartalet år 2013. Från året innan har skuldsättningsgraden stigit med en procentenhet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Hushållens skuldsättningsgrad

Hushållens skuldsättningsgrad

Under andra kvartalet 2013 ökade hushållens bestånd av låneskulder och disponibla inkomst proportionellt sett lika mycket, vilket medförde att hushållens skuldsättningsgrad var oförändrat på 117,6 procent. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att ställa hushållens låneskulder i slutet av kvartalet i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under föregående fyra kvartal.

I slutet av andra kvartalet 2013 uppgick hushållens finansiella tillgångar till totalt något under 229,3 miljarder euro och skulder till 134,6 miljarder euro. Under kvartalet ökade de finansiella tillgångarna mer än skulderna, vilket medförde att hushållens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan tillgångar och skulder, ökade med 1,8 miljarder till 94,6 miljarder euro.

Hushållens investeringsbeteende var ganska återhållsamt under andra kvartalet år 2013. I och med den fortsatt låga räntenivån överförde hushållen fortfarande medel från tidsbundna insättningar till överförbara inlåningskonton. Under föregående kvartal sågs tydliga tecken på en återhämtning för nettoplaceringar i noterade aktier, men placeringarna blev nu åter negativa.

Liksom under föregående kvartal ökade företagens skuldfinansiering, dvs. summan av låneskulder och finansiering i form av skuldebrev. Skuldfinansieringen ökade genom låntagning. Däremot skedde inga större förändringar i företagens skulder på totalnivå, eftersom försvagningen av marknadsvärdet av noterade aktier på motsvarande sätt gjorde att skulden minskade. Då företagens finansiella tillgångar fortsatte att minska, försvagades företagens finansiella nettoställning till -209,7 miljarder euro, vilket är 28,9 miljarder mindre än ett år innan. De finansiella tillgångarna minskade framför allt på grund av minskningen av insättningar.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (254,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 9.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/02/rtp_2013_02_2013-10-09_tie_001_sv.html