Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.6.2014

Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under första kvartalet 2014

Hushållens finansiella tillgångar minskade under första kvartalet 2014 med 0,7 miljarder euro, medan skulderna ökade med 0,8 miljarder euro. Till följd av dessa förändringar minskade skillnaden mellan hushållens finansiella tillgångar och skulder, dvs. finansiella nettotillgångar, med 1,3 procent från föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

I slutet av mars år 2014 uppgick hushållens finansiella tillgångar till totalt 248,2 miljarder euro och skulder till 136,8 miljarder euro. Hushållens finansiella nettotillgångar var därmed 111,5 miljarder i slutet av första kvartalet. De finansiella nettotillgångarna minskade med 1,5 miljarder euro från föregående kvartal. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder.

Minskningen av hushållens finansiella tillgångar berodde på att nettoinvesteringarna i finansobjekt var negativa. Nettoinvesteringarna i insättningar var 0,4 miljarder euro på minus och i noterade aktier 0,5 miljarder euro på minus. Övergången från tidsbundna insättningar till överförbara inlåningskonton, som satte igång i början av år 2012, pågick fortfarande. Hushållen fick 0,3 miljarder euro i kapitalvinster närmast från noterade aktier och placeringsfonder. Under första kvartalet kunde hushållen sålunda inte dra nytta av kapitalvinsterna i lika stor utsträckning som under de fyra föregående kvartalen.

Både hushållens låneskulder och disponibla inkomster ökade under första kvartalet 2014. Till följd av förändringarna ökade skuldsättningsgraden något och steg till 119,6 procent. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av kvartalet sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under föregående fyra kvartal.

Företagen minskade sin skuldfinansiering under första kvartalet 2014 genom att minska både sina lån och skuldpapper. Företagens skuldfinansiering minskade under kvartalet med totalt 1,7 miljarder euro och uppgick till 200,4 miljarder euro i slutet av kvartalet. När det gäller finansiering i form av skuldebrev skedde det dessutom under kvartalet en övergång från långfristiga skuldebrev till kortfristiga. Med skuldfinansiering avses summan av låneskulder och finansiering i form av skuldebrev.

I september 2014 tar EU-länderna i bruk det reviderade nationalräkenskapssystemet ENS 2010 (ESA 2010). Nästa publicering av denna statistik följer det reviderade nationalräkenskapssystemet ENS 2010.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (260,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/01/rtp_2014_01_2014-06-30_tie_001_sv.html