Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 30.6.2015

Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under första kvartalet 2015

Hushållens finansiella tillgångar ökade med 9,6 miljarder under första kvartalet 2015 och steg till 271,1 miljarder euro. Ökningen av hushållens finansiella tillgångar berodde till största delen på stigande börskurser. I och med att marknadsvärdet på noterade aktier och fondandelar steg fick hushållen 8,5 miljarder euro i kapitalvinster. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Hushållens finansiella tillgångar

Hushållens finansiella tillgångar

Under första kvartalet 2015 var hushållens nettoinvesteringar i finansiella tillgångar 1,3 miljarder. Hushållen drog tillbaka sina tillgångar från insättningar, skuldebrev och noterade aktier. Placeringsfonderna var dock fortsatt populära och hushållens nettoplaceringar i fondandelar var 0,8 miljarder euro. Dessutom investerade hushållen i livförsäkringar. När det gäller insättningar fortsatte övergången från tidsbundna insättningar till överförbara inlåningskonton.

Hushållens låneskulder ökade med 0,7 miljarder och uppgick till 133,2 miljarder euro i slutet av mars. Också hushållens disponibla inkomst ökade. Till följd av dessa förändringar steg hushållens skuldsättningsgrad till 122,6 procent. Skuldsättningsgraden ökade med 0,1 procentenheter från föregående kvartal. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av kvartalet sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under föregående fyra kvartal.

I slutet av första kvartalet uppgick hushållens finansiella tillgångar till totalt 271,1 miljarder euro och skulder till 142,5 miljarder euro. Under kvartalet ökade de finansiella tillgångarna med 9,6 miljarder euro och skulderna med 0,7 miljarder euro. Hushållens finansiella nettotillgångar ökade i slutet av kvartalet till 128,6 miljarder euro.

Företagens skuldfinansiering ökade med 7,9 miljarder euro under första kvartalet då företagen både tog lån och emitterade skuldpapper. Finansieringen kom till största delen från utlandet. Företagens låneskulder uppgick till 177,0 miljarder och skulden i form av skuldebrev till 35,8 miljarder. Med skuldfinansiering avses summan av låneskulder och finansiering i form av skuldebrev.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 1:a kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/01/rtp_2015_01_2015-06-30_tie_001_sv.html