Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Värdepappersföretag 2018, 2:a kvartalet

2018
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2018/02/index_sv.html