Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.5.2020

Finländska företag investerade i Sverige för mer än en miljard euro år 2018

Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet i 5 430 dotterbolag i 139 länder år 2018. Jämfört med året innan ökade finländska företags verksamhet utomlands mätt med flera olika mätare. Antalet anställda steg med åtta procent. Omsättningen ökade med nästan tio procent. Investeringarna ökade mer måttligt, med fem procent. Största delen av investeringarna var koncentrerade till företag inom EU-området, och av dem var särskilt Sverige föremål för investeringar.

Finländska företags investeringar i utländska dotterbolag efter landgrupp åren 2014-2018

Finländska företags investeringar i utländska dotterbolag efter landgrupp åren 2014-2018

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2018/stu_2018_2020-05-29_tie_001_sv.html