Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.5.2006

Producentprisindexen för april 2006

Producentpriserna för industrin steg med 4,5, exportpriserna med 4,0 och importpriserna med 9,3 procent från april i fjol till april i år. Basprisindex för hemmamarknadsvaror steg på årsnivå med 6,0 procent. Årsförändringarna för partiprisindexet var 6,2 procent.

Ökningen av importpriserna påverkades speciellt av att råoljan, oljeprodukter, koppar, aluminium och zink blev dyrare från april i fjol. Prisstegringen dämpades av att eltekniska produkter blev billigare.

Importpriserna steg med 2,1 procent från mars till april. Stegringen berodde främst på att råoljan och basmetallerna blev dyrare.

Förändringar i producentprisindexen på månads- och årsnivå i april 2006

Index
(2000=100)
Indextal
04/2006
Förändrings- %
03/2006 - 04/2006
Förändrings- %
04/2005 - 04/2006
Producentprisindex för industrin, totalt 98,6 0,9 4,5
Exportprisindex 91,5 1,1 4,0
Importprisindex 111,5 2,1 9,3
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 108,8 1,2 6,0
Partiprisindex 106,8 1,3 6,2

Källa: Producentprisindex 2006, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anssi Vuorio (09) 1734 2934, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2006/04/thi_2006_04_2006-05-17_tie_001_sv.html