Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.1.2012

Producentpriserna för industrin steg med 1,8 procent i december

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 1,8 procent från december 2010 till december 2011. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 2,2 procent, medan producentpriserna inom exportindustrin steg med 1,3 procent.

Producentprisindex för industrin 2005=100, 2005:01–2011:12

Producentprisindex för industrin 2005=100, 2005:01–2011:12
Exportprisindexet steg med 1,3 procent på årsnivå och importprisindexet med 4,6 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 3,4 procent och partiprisindexet med 4,2 procent.

Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, kemikalier och livsmedel blev dyrare jämfört med december året innan. Prisstegringen dämpades särskilt av att elektricitet blev billigare.

Från november till december sjönk producentprispriserna för industrin med 0,4 procent. Prisnedgången berodde främst på att elektricitet blev billigare.

Producentprisindex 2005=100

  Indextal 2011:12 2011:11 - 2011:12, % 2010:12 - 2011:12, %
Producentprisindex för industrin, totalt 113,6 -0,4 1,8
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 125,7 -0,5 2,2
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 101,7 -0,2 1,3
Exportprisindex 102,2 0,0 1,3
Importprisindex 119,5 0,1 4,6
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 122,4 -0,2 3,4
Partiprisindex 123,1 -0,2 4,2

Producentprisindex 1949=100

  Indextal 2011:12 2011:11 - 2011:12, % 2010:12 - 2011:12, %
Prduktionsprisindex 1934 -0,4 1,8
Exportprisindex (fob) 1698 0,0 1,3
Importprisindex (cif) 1633 0,1 4,6
Partiprisindex 2176 -0,2 4,2


Basåren och datumet för offentliggörandet av Producentprisindexen revideras i Februari

Varukorgarna för Producentprisindexen uppdateras, och viktstrukturerna revideras att motsvara värdena av produktionen, importen och exporten i år 2010. Det nya basåret är 2010.

De första nya 2010=100-indexen publiceras den 24:e februari 2012. Från och med statistiken för januari 2012 publiceras Producentprisindexen den 24:e i månaden efter statistikmånaden eller närmaste följande vardag. Statistiken för november publiceras dock vardagen före jul.


Källa: Producentprisindex 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Matti Suoniemi (09) 1734 3488, Merja Pokela (09) 1734 3283, Mervi Nyfors (09) 1734 3480, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (362,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/12/thi_2011_12_2012-01-17_tie_001_sv.html