Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), april 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,7 0,3 12,9
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 106,7 2,5 6,6
B Utvinning av mineral 95,0 0,4 38,7
C Tillverkning 104,8 0,1 3,6
C10 Livsmedelsframställning 115,3 -0,1 -0,9
C11 Framställning av drycker 109,9 0,1 0,0
C13 Textilvarutillverkning 107,2 0,0 1,5
C14 Tillverkning av kläder 116,8 -0,7 1,2
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 107,5 -1,2 4,8
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 102,0 1,5 -0,9
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 101,4 2,4 -1,0
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 103,5 -0,4 -0,6
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 89,5 1,6 30,1
C192 Petroleumraffinering 89,1 2,3 31,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 106,7 -0,6 5,0
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 107,8 0,0 4,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 116,2 0,7 0,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 110,6 1,5 1,8
C24 Stål- och metallframställning 86,7 -0,4 10,7
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 94,6 1,0 16,3
C244 Framställning av andra metaller än järn 73,9 -2,4 10,9
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,7 -0,6 3,6
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,9 0,4 2,1
C27 Tillverkning av elapparatur 105,6 0,4 0,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 108,4 0,4 1,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,9 0,1 0,8
C30 Tillverkning av andra transportmedel 126,7 -0,2 4,6
C31 Tillverkning av möbler 112,1 -0,1 1,3

Källa: Producentprisindex 2017, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2017, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), april 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/04/thi_2017_04_2017-05-24_tau_007_sv.html