Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juni 2018

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2476 2040 2371 0,7 6,1
0 Livsmedel     1624 -0,7 2,0
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4586 1,8 18,7
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6019 -0,7 26,9
3B Gas, el och vatten     3194 4,5 10,3
5 Produkter från den kemiska industrin     1614 0,4 1,5
68 Oädla metaller     2326 2,0 13,1
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1842 0,1 -0,8
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4209 0,2 1,4
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     477 0,1 -0,5
73 Transportmedel     2198 -0,3 -4,8

Källa: Producentprisindex 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Youssef Zad 029 551 3058, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.07.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2018, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juni 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/06/thi_2018_06_2018-07-24_tau_017_sv.html