Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.12.2009

Lägre inkomster hos toppinkomsttagarna minskade inkomstskillnaderna

År 2008 minskade bostadshushållens genomsnittliga disponibla penninginkomster reellt sett med 0,3 procent jämfört med året innan. Sett till medianinkomsten ökade inkomsterna dock fortfarande med 1,5 procent visar Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelningen. Också skillnaderna i befolkningens inkomster minskade klart år 2008 jämfört med föregående års rekordnivå. Detta beror på att utvecklingen av inkomsterna var klart svagare hos de mest välavlönade jämfört med övriga befolkningsgrupper.

Medelinkomsterna i decilen med de högsta inkomsterna minskade med 4,8 procent. Hos den procent av befolkningen som har de högsta inkomsterna var minskningen klart större, dvs. 13,3 procent. Däremot ökade bostadshushållens inkomster hos övriga deciler år 2008. I decilen med de lägsta inkomsterna var den reala ökningen av inkomsterna 1,3 procent.

Figur 1. Utvecklingen av bostadshushållens genomsnittliga realinkomster 1995–2008. Inkomstbegrepp: disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet. 1995=100

Figur 1. Utvecklingen av bostadshushållens genomsnittliga realinkomster 1995–2008. Inkomstbegrepp: disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet. 1995=100

På längre sikt visar höginkomsttagarnas inkomster dock en klart kraftigare ökning än låginkomsttagarnas. I decilen med de lägsta inkomsterna var bostadshushållens inkomster år 2008 reellt sett bara 13 procent större än år 1995. Motsvarande ökning var i decilen med de högsta inkomsterna drygt 70 procent. I procenten med de högsta inkomsterna var ökningen av bostadshushållens inkomster mer är 120 procent. Den reella förändringen av hela befolkningens medelinkomster var omkring 43 procent under åren 1995–2008.

Inkomstutvecklingen bäst i bostadshushållen i Luhanka, svagast i Gustavs

De kommunvisa inkomstjämförelserna görs utifrån medianinkomsten, eftersom den beskriver inkomsterna för den genomsnittliga befolkningen på ett mer tillförlitligt sätt än medelinkomsterna. Enligt medianinkomsten var inkomstökningen snabbast i Luhanka kommun i Norra Österbotten, där bostadshushållens medianinkomst år 2008 var reellt sett 8 procent högre än året innan. I Ristijärvi i Kajanaland och i Sottunga på Åland översteg inkomstökningen 7 procent. I bostadshushållen i landets största kommun sett till befolkningen, dvs. Helsingfors stad, var inkomstökningen 1,5 procent.

Svagast var inkomstökningen i Gustavs kommun i Egentliga Finland, där bostadshushållens medianinkomst år 2008 minskade reellt sett med 2,5 procent. I Kiikoinen i Tavastland sjönk bostadshushållens inkomster med 2,2 procent och i Humppila i Birkaland med 1,9 procent. Bostadshushållens inkomster sjönk reellt sett i totalt 35 kommuner år 2008 jämfört med året innan.

Sett på längre sikt var bostadshushållens medianinkomster år 2008 drygt 36 procent högre än i medlet av 1990-talet. Mest har inkomsterna ökat i den åländska kommunen Geta, där bostadshushållens inkomster år 2008 var reellt 58 procent högre än år 1995. Lägst har den reala ökningen av inkomsterna varit i bostadskommunerna i Hyrynsalmi i Kajanaland, där ökningen av medianinkomsterna var mindre än 20 procent under perioden 1995–2008.


Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2008/tjkt_2008_2009-12-22_tie_001_sv.html