Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.6.2009

Omsättningen inom industrin minskade under januari-mars med 24 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under januari-mars 24,0 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 20,9 procent och exportomsättningen med 28,3 procent från föregående år.

Omsättningen ökade under januari-mars inom försörjning av el, gas, värme och kyla (13,8 %) samt inom livsmedelsindustrin (0,2 %). Mest minskade omsättningen inom den kemiska industrin, där den var 29,8 procent mindre jämfört med motsvarande period året innan. Med undantag av försörjning av el, gas, värme och kyla samt livsmedelsindustrin minskade omsättningen med tvåsiffriga tal inom alla betydande näringsgrenar.

Minskningen verkar dock ha avtagit efter årsskiftet. Inom nästan alla publicerade näringsgrenar ökade omsättningen mer eller minskade mindre i mars än under de två första månaderna jämfört med motsvarande månad året innan. Också den säsongrensade månadsförändringen av omsättningen inom industrin var positiv vid jämförelse både från januari till februari och från februari till mars.

Årsförändring av omsättningen för industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 01/2009-03/2009, % (TOL 2008)

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL2008-sidor. Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Omsättningsindex för industrin finns under länken Ändringar i denna statistik.

Källa: Omsättningsindex för industrin, mars 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Paavonen (09) 1734 3331, Soile Väisänen (09) 1734 2232,

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. mars 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2009/03/tlv_2009_03_2009-06-15_tie_001_sv.html