Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen sjönk i augusti med 4,0 procent från året innan

I augusti 2005 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 4,0 procent mindre än i augusti 2004. Regnet i augusti förstörde för sin del torvupptagningen och detta inverkade i någon mån på nedgången av hela industriproduktionen.

Den säsongrensade förändringen i volymen av industriproduktionen
jämfört med motsvarande månad året innan, %

Energiförsörjningen sjönk mest i augusti, rentav med 25 procent, jämfört med året innan. Bakom nedgången låg energiimporten, som ökat kraftigt. Tillverkningen av elektronik- och elprodukter sjönk i augusti med drygt 13 procent. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med något under en procent. Produktionen inom den övriga metallindustrin började öka kraftigt i augusti. Tillväxten berodde i stor utsträckning på den kraftiga ökningen inom fordonsindustrin. Också tillverkningen av maskiner och apparater ökade kraftigt i augusti.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 8/2004-8/2005, %

* Metallindustrin exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

Den långvariga nedgången av trenden för Finlands industriproduktion avtog och började öka något i juli. Trenden för industriproduktionen i Finland och övriga EU ökar nu i samma takt.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, (Finland och EU25), 2000=100

Trenden inom metallindustrin började öka under sommaren. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet för Finlands industri var 48 procent år 2003. Trenden för trä- och pappersindustrin började öka i juli. Detta berodde på att arbetskonflikten inom pappersindustrin tagit slut. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 16 procent. Trenden för den kemiska industrin sjönk något. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 9 procent.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, augusti
(Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Mätt med förädlingsvärdet har elektronikindustrin blivit den viktigaste näringsgrenen inom Finlands industri. År 2003 var dess förädlingsvärdeandel 24 procent. Trenden för elektronikindustrin har sjunkit under hela början av året. Inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, har trenden börjat öka.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, augusti
(Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 30.9.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2005, Industriproduktionen sjönk i augusti med 4,0 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2005/08/ttvi_2005_08_2005-09-30_kat_001_sv.html