Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i februari med 4,2 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) i februari 4,2 procent högre än året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i februari med 1,9 procent jämfört med januari.

Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen (C) ökade i februari med 5,1 procent från året innan. Tillverkningen av transportmedel ökade med 19,1 procent. Metallframställning ökade med 17,7 procent. Produktionen minskade inom näringsgrenen grafisk produktion och reproduktion av inspelningar. Dess produktion sjönk med 6,6 procent.

Tabell 1b. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2011 Febr. / 2010 Febr. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2011 Febr. / 2010 Febr. Säsongrensad procentuell förändring, 2011 Febr. / 2011 Jan.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 4,2 4,2 1,9
B Utvinning av mineral 1,6 11,2 11,2 -5,9
C Tillverkning 83,6 5,1 5,1 7,1
10 Livsmedelsframställning 7,4 -0,1 -0,1 0,3
11 Framställning av drycker 1,3 -5,0 -5,0 -0,1
13 Textilvarutillverkning 0,7 18,1 18,1 1,4
14 Tillverkning av kläder 0,4 22,5 22,5 4,0
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 14,6 14,6 -3,3
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,3 -7,9 -7,9 -3,4
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 7,5 -7,0 -7,0 -3,0
18 Graf prod o reprod av inspelningar 2,2 -6,6 -6,6 -2,6
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,0 2,6 2,6 -0,0
24 Stål- och metallframställning 2,1 17,8 17,7 2,3
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,6 8,3 8,3 4,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,3 17,4 17,4 -4,3
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 40,7 40,7 10,8
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,4 -1,7 -1,7 2,2
31 Tillverkning av möbler 1,3 9,4 9,4 1,2
32 Annan tillverkning 0,9 -5,8 -5,8 1,0
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 9,6 9,6 1,6
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,4 -1,1 -1,1 -0,8
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,3 4,2 4,2 2,7
36 Vattenförsörjning 0,7 3,0 3,0 2,5
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 34,6 2,5 2,5 -0,2
Investeringsvaror 31,1 9,6 9,6 5,1
Varaktiga konsumtionsvaror 1,7 7,1 7,1 -5,8
Andra konsumtionsvaror 14,9 3,0 3,0 1,4
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,7 -0,9 -0,9 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 18,9 18,9 0,8
16-17 Skogsindustri 10,7 -7,3 -7,2 -2,6
19-22 Kemisk industri 13,1 3,5 3,5 12,8
24-30 Metallindustri 38,5 11,3 11,3 3,9
26-27 El- och elektronikindustri 13,9 5,8 5,8 9,5
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 13,4 13,4 -0,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,5 19,1 19,1 5,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, januari-april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari-april korrigerad publikation 2011, Industriproduktionen ökade i februari med 4,2 procent . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/13/ttvi_2011_13_2011-06-28_kat_002_sv.html