Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i april med 6,9 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) i april 6,9 procent högre än året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i april med 1,6 procent jämfört med mars.

Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen (C) ökade i april med 9,0 procent från året innan. Tillverkningen av metallprodukter ökade med 9,4 procent.

Tabell 1d. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2011 April / 2010 April Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2011 April / 2010 April Säsongrensad procentuell förändring, 2011 April / 2011 Mars
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 4,4 6,9 1,6
B Utvinning av mineral 1,6 5,1 5,1 8,7
C Tillverkning 83,6 6,2 9,0 4,6
10 Livsmedelsframställning 7,4 8,5 10,4 0,2
11 Framställning av drycker 1,3 13,1 16,1 6,0
13 Textilvarutillverkning 0,7 -3,9 0,2 -0,6
14 Tillverkning av kläder 0,4 7,9 13,4 0,4
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 6,3 10,4 2,5
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,3 -2,0 2,9 0,9
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 7,5 -2,9 -3,2 1,3
18 Graf prod o reprod av inspelningar 2,2 3,7 9,7 6,8
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,0 3,5 8,0 8,3
24 Stål- och metallframställning 2,1 3,7 4,9 1,6
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,6 5,1 9,4 4,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,3 9,5 14,2 0,5
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 -13,1 -6,5 0,3
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,4 -8,9 -2,8 5,8
31 Tillverkning av möbler 1,3 8,2 12,7 6,4
32 Annan tillverkning 0,9 15,6 18,1 5,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 8,0 12,1 0,6
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,4 -6,8 -6,8 -6,2
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,3 4,7 7,0 2,9
36 Vattenförsörjning 0,7 5,4 6,4 1,7
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 34,6 2,7 4,6 -0,1
Investeringsvaror 31,1 3,0 5,7 0,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,7 2,9 7,9 1,6
Andra konsumtionsvaror 14,9 9,0 12,4 1,5
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,7 9,2 11,3 1,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 1,9 5,9 1,5
16-17 Skogsindustri 10,7 -2,6 -0,9 1,8
19-22 Kemisk industri 13,1 22,9 25,8 1,6
24-30 Metallindustri 38,5 3,5 6,5 0,8
26-27 El- och elektronikindustri 13,9 0,3 -0,0 -4,3
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 5,7 9,9 3,2
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,5 -11,0 -7,6 3,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, januari-april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari-april korrigerad publikation 2011, Industriproduktionen ökade i april med 6,9 procent . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/13/ttvi_2011_13_2011-06-28_kat_004_sv.html