Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i juli med 2,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,6 procent i juli 2014 jämfört med juli 2013. Den säsongrensade produktionen minskade i juli med 0,3 procent från juni.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i juli med 3,3 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i juli med 0,5 procent jämfört med juni.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2014 Juli / 2013 Juli Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2014 Juli / 2013 Juli Säsongrensad procentuell förändring, 2014 Juli / 2014 Juni
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -1,9 -2,6 -0,3
B Utvinning av mineral 2,0 18,0 15,3 18,0
C Tillverkning 83,9 -2,4 -3,3 -0,5
10 Livsmedelsframställning 7,1 -6,6 -7,2 -0,5
11 Framställning av drycker 1,3 10,5 10,7 5,5
13 Textilvarutillverkning 0,6 -21,5 -22,9 -46,3
14 Tillverkning av kläder 0,4 -4,7 -4,7 2,4
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 37,8 37,8 1,3
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,7 0,8 -0,4 -0,3
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -4,1 -4,1 -2,0
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,9 -6,2 -6,8 2,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,7 -3,1 -4,1 3,7
24 Stål- och metallframställning 3,4 -2,6 -3,4 -4,0
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,2 4,3 4,3 5,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -10,4 -11,1 -1,2
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,4 30,6 30,6 2,4
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,5 -37,0 -37,0 -3,1
31 Tillverkning av möbler 1,2 1,5 1,5 1,0
32 Annan tillverkning 0,9 -7,1 -7,1 1,9
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -8,7 -8,7 -6,0
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -4,9 -4,9 -2,9
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,4 -1,3 -1,3 0,8
36 Vattenförsörjning 1,8 -0,7 -0,7 1,0
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,4 1,0 0,2 1,0
Investeringsvaror 26,3 -8,9 -10,6 -1,2
Varaktiga konsumtionsvaror 1,6 -0,8 -2,2 2,2
Andra konsumtionsvaror 14,8 3,8 3,8 1,9
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,4 -3,8 -4,3 -0,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -10,3 -11,0 -14,3
16-17 Skogsindustri 13,3 -3,0 -3,0 -1,0
19-22 Kemisk industri 13,7 7,1 7,1 2,4
24-30 Metallindustri 36,2 -4,5 -5,6 -0,5
26-27 El- och elektronikindustri 8,5 -2,2 -4,3 0,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 27,6 -6,1 -7,6 -0,6
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 -12,1 -12,1 -1,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2014, Industriproduktionen minskade i juli med 2,6 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/07/ttvi_2014_07_2014-09-10_kat_001_sv.html