Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.3.2015

Industriproduktionen minskade i januari med 3,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,9 procent i januari 2015 jämfört med januari 2014. Industriproduktionen har minskat kontinuerligt under ett par år.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 2,3 procent jämfört med december. I december ökade den säsongrensade produktionen med 0,3 procent. I november minskade den säsongrensade produktionen med 0,3 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i januari inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Produktionen minskade mest inom utvinning av mineral, med drygt 17 procent. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med 8,5 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade med 1,9 i januari. När det gäller huvudnäringsgrenarna ökade produktionen inom el- och elektronikindustrin med något under 7 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2014–1/2015, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2014–1/2015, %, TOL 2008

I januari var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 79,3 procent, dvs. 1,3 procentenheter större än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i januari 84,2 procent, dvs. 1,1 procentenheter högre än i januari 2014. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i januari 81,7 procent, dvs. 3,7 procentenheter högre än året innan.

Nytt säsongrensningsprogram införs

Inom volymindexet för industriproduktionen införs fr.o.m. uppgifterna för januari 2015 ett nytt säsongrensningsprogram, J-Demetra+. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensningsmetoden. Den påverkar inte heller tolkningen och användningen av tidsserier. Mera om införandet av programmet finns under ändringar i denna statistik.

De reviderade uppgifterna för januari 2015 publiceras 10.4.2015 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 2015. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (323,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/01/ttvi_2015_01_2015-03-10_tie_001_sv.html