Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.8.2018

Industriproduktionen ökade i juni både från året innan och föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i juni med 1,6 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 5,4 procent i juni 2018 jämfört med juni 2017. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–juni med 4,5 procent från året innan.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2018/06

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2018/06

I juni ökade den säsongrensade produktionen med 1,6 procent från föregående månad. I maj ökade den säsongrensade produktionen med 0,4 procent från april.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade produktionen i juni mest inom metallindustrin, med 3,7 procent. Mest minskade den säsongrensade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 3,2 procent. Den säsongrensade produktionen inom skogsindustrin minskade med 0,1 procent från maj.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 05/2018–06/2018, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 05/2018–06/2018, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för juni 2018 publiceras 10.9.2018 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juli 2018. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (345,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/06/ttvi_2018_06_2018-08-10_tie_001_sv.html