Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen januari–april 2011 har korrigerats

Det har upptäckts ett fel i beräkningen av Statistikcentralens volymindex för industriproduktionen. Felet inverkar på tidigare publicerade siffror i volymindexet för januari–april 2011. De felaktiga siffrorna för början av året har nu korrigerats i offentliggörandena och databaserna samt i det material som skickats till kunderna.

Felet inverkar inte på annan statistik, som t.ex. konjunkturbilden som kvartalsräkenskaperna eller konjunkturindikatorn för produktionen ger.

Felet berodde på att den revidering av viktstrukturen som skedde vid årsskiftet inte uppdaterats i beräkningssystemet. Därför har företagens vikter efter storleksklass förblivit felaktiga inom näringsgrenar på tresiffernivå vid beräkningen av indexet.

De korrigerade samt tidigare publicerade felaktiga uppgifterna för de mest betydande näringsgrenarna har samlats i tabellen nedan.

De korrigerade uppgifterna för de mest betydande näringsgrenarna under januari–april 2011

År 2011, förändringsprocent från året innan (ursprunglig serie)
Näringsgren januari februari mars april
Hela industrin (BCDE) korrigerad 3,4 4,2 5,5 4,4
Hela industrin (BCDE) tidigare 3,8 4,6 5,8 2,4
Tillverkning (C) korrigerad 4,3 5,1 5,9 6,2
Tillverkning (C) tidigare 4,7 5,5 6,3 3,8
Skogsindustrin (16–17) korrigerad 2,6 -7,3 12,4 -2,6
Skogsindustrin (16–17) tidigare 2,3 -6,9 17,1 -2,6
Den kemiska industrin (19–22) korrigerad -1,8 3,5 3,9 22,9
Den kemiska industrin (19–22) tidigare 5,1 8,2
5,7 11,0
Metallindustrin (24–30) korrigerad 7,6 11,3 7,8 3,5
Metallindustrin (24–30) tidigare 5,7 11,3 6,5 2,5

Korrigerad publikation

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391

 


Senast uppdaterad 28.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2011-06-28_uut_001_sv.html