Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.6.2011

Uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen januari - april 2011 har korrigerats

Det har upptäckts ett fel i beräkningen av Statistikcentralens volymindex för industriproduktionen. Felet inverkar på tidigare publicerade siffror i volymindexet för januari–april 2011. De felaktiga siffrorna för början av året har nu korrigerats i offentliggörandena och databaserna samt i det material som skickats till kunderna.

Felet berodde på att den revidering av viktstrukturen som skedde vid årsskiftet inte uppdaterats i beräkningssystemet. Därför har företagens vikter efter storleksklass förblivit felaktiga inom näringsgrenar på tresiffernivå vid beräkningen av indexet. Mera information om korrigeringen.

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 2,2 procent högre i januari 2011 än året innan. I februari var den arbetsdagskorrigerade produktionen 4,2 procent högre, i mars 2,2 procent högre och i april 6,9 procent högre än året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 4,5 procent jämfört med december. I februari ökade produktionen med 1,9 procent jämfört med föregående månad. I mars ökade produktionen med 0,3 procent och i april med 1,6 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Produktionen inom de flesta huvudnäringsgrenar ökade i januari. Mest ökade utvinning av mineral, där produktionen var hela 35 procent högre än i januari 2010. Den kraftiga ökningen av utvinningsverksamheten har pågått i flera månader. Produktionen inom metallindustrin ökade med 4,1 procent från året innan. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 8,5 procent. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med 1,8 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 2,0 procent från året innan. Produktionen inom näringsgrenen Försörjning av el, gas, värme och kyla minskade med 1,7 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2010–1/2011, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2010–1/2011, %, TOL 2008

Produktionen inom de flesta huvudnäringsgrenar ökade i februari. Produktionen inom metallindustrin var 11,2 procent högre än i februari 2010. Inom utvinning av mineral ökade produktionen också med 11,2 procent. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med 3,5 procent. Inom el- och elektronikindustrin ökade produktionen med 5,8 procent. Av huvudnäringsgrenarna sjönk produktionen inom försörjning av el, gas, värme och kyla samt inom skogsindustrin. Inom skogsindustrin sjönk produktionen med 7,2 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2010–2/2011, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2010–2/2011, %, TOL 2008

I mars var produktionen inom utvinning av mineral 6,1 procent högre än i mars 2010. Elproduktionen ökade med 2,3 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 4,5 procent. Inom el- och elektronikindustrin ökade produktionen med 1,2 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade i mars med 1,6 procent. Av huvudnäringsgrenarna minskade produktionen mest inom livsmedelsindustrin, där den var drygt 10 procent lägre än året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2010–3/2011, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2010–3/2011, %, TOL 2008

I april ökade en stor del av huvudnäringsgrenarna från året innan. Mest ökade produktionen inom den kemiska industrin. Där var produktionen 25,8 procent högre än i april 2010. Inom livsmedelsindustrin ökade produktionen med 11,3 procent. Inom metallindustrin var produktionen 7,1 procent högre än året innan. I april minskade elproduktionen mest. Den var 6,8 procent lägre än i april 2010.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2010–4/2011, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2010–4/2011, %, TOL 2008

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, januari-april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (345,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 28.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari-april korrigerad publikation 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/13/ttvi_2011_13_2011-06-28_tie_001_sv.html