Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen

Slutligt index för år 2015

Uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen för år 2015 är slutliga. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet baserar sig på statistiken över regional företagsverksamhet. För att beräkna de slutliga årsförändringarna har bruttovärdeförändringarna på näringsgrensindelningens 3-siffernivå dividerats med motsvarande näringsgrenars förändring av producentprisindexet. Med den koefficient som erhålls har man korrigerat det månatliga indexets preliminära årsförändring. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet inverkar på indextalen och förändringsprocenterna för år 2015.

Av tabellen nedan framgår årsförändringarna av det preliminära månadsindexet och det slutliga årsindexet efter näringsgren.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen 2015, preliminära och slutliga årsförändringar

TOL 2008 Årsindex 2015, %
Preliminär Slutlig
Hela industrin (BCDE) -0,8 -0,9
Utvinning av mineral (B) -19,1 -19,2
Tillverkning (C) -0,8 -0,9
Livsmedelsindustri (10–11) -2,7 -3,0
Skogsindustri (16–17) -0,5 -0,5
Kemisk industri (19–22) 1,1 1,6
Metallindustri (24-30, 33) -0,5 -1,0
El- och elektronikindustri (26–27) -5,4 -7,2

 


Senast uppdaterad 10.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2017-02-10_uut_001_sv.html