Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.4.2020

Työllisyys kääntyi laskuun maaliskuussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 maaliskuussa 21 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 6 000 enemmän kuin vuoden 2019 maaliskuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,9 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,6 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/03–2020/03, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/03–2020/03, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisyysasteen trendiluku oli maaliskuussa 72,9 prosenttia. Maaliskuun kausitasoitettujen tietojen mukaan trendiluku oli helmikuussa 73,0 prosenttia. Työttömyysasteen trendiluku pysyi maaliskuussa samana edelliseen kuukauteen verrattuna, ollen 6,6 prosenttia.

Työllisiä oli vuoden 2020 maaliskuussa 2 516 000 (virhemarginaali ±34 000), mikä oli 21 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 23 000 vähemmän ja naisia 2 000 enemmän kuin vuoden 2019 maaliskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 71,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,8 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski viime vuoden maaliskuusta 1,2 prosenttiyksikköä 71,2 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 0,2 prosenttiyksikköä 71,5 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2020 maaliskuussa 197 000 (virhemarginaali ±20 000), mikä oli 6 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 111 000 ja naisia 87 000.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 7,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,0 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski viime vuoden maaliskuusta 0,3 prosenttiyksikköä 7,9 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 0,9 prosenttiyksikköä 6,6 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli maaliskuussa yhteensä 609 000. Heistä työllisiä oli 217 000 ja työttömiä 76 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 293 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli maaliskuussa 25,8 prosenttia, mikä oli 5,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,2 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 12,4 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2020 maaliskuussa 1 417 000, mikä oli 18 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 120 000, mikä oli 20 000 enemmän kuin vuoden 2019 maaliskuussa.

Työllisyyden muutokset 2019/03 – 2020/03 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/03 2020/03 2019/03 - 2020/03
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 128 4 130 0,1
Työvoima yhteensä 2 729 2 714 –0,6
Työlliset 2 538 2 516 –0,8
– palkansaajat 2 215 2 160 –2,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 322 356 10,5
Työttömät 191 197 3,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 399 1 417 1,3
– piilotyöttömät  100 120 19,8
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 71,8 71,3 –0,5
Työttömyysaste 7,0 7,3 0,3
Työvoimaosuus 66,1 65,7 –0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä (tammi-maaliskuussa) työllisiä oli keskimäärin 2 528 000, mikä oli 15 000 enemmän kuin vuoden 2019 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (M), informaation ja viestinnän (J) sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen (Q) aloilla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 194 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuoden 2019 tammi-maaliskuussa. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, mikä oli sama kuin vuoden 2019 vastaavana aikana.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 1 410 000, mikä oli 13 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 122 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuoden 2019 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2019/I – 2020/I Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I
1000 henkilöä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 704 2 721 0,6
Työlliset yhteensä 2 513 2 528 0,6
Työttömät yhteensä 191 194 1,4
– miehet 110 107 –2,1
– naiset 81 86 6,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 423 1 410 –0,9
– piilotyöttömät  113 122 8,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun 2020 lopussa kaikkiaan 309 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 71 000 korkeampi kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työttömyys nousi maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Uudellamaalla (37 %), Etelä-Pohjanmaalla (35 %), Lapissa (34 %), Pohjanmaalla (31 %) ja Pohjois-Savossa (30 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi vähiten Kainuussa (18 %), Hämeessä (22 %) ja Keski-Suomessa (23 %). Maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 65 000, mikä oli 50 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 119 000 henkilöä, mikä oli 11 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 41 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 12 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 63 000 uutta avointa työpaikkaa eli 10 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Muutokset 2019/03–2020/03 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/03 2020/03 2019/03 - 2020/03
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 238 309 29,7
– yli vuoden työttömänä olleet 64 65 1,8
Palveluissa yhteensä 130 119 –8,2
– työllistetyt 24 23 –5,3
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 25 25 –0,4
– työ- ja koulutuskokeilussa 10 8 –23,9
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 71 64 –9,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 73 63 –13,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasekotorin luokittelu 1.1.2020 alkaen. Työnantajasektorin uuden luokittelun mukainen vertailutieto vuodelta 2019 julkaistaan ainoastaan kuukausi- ja neljännesvuosijulkistusten liitetaulukoissa. Vuoden 2020 tammi- ja helmikuun työnantajasektorin tiedot on julkaistu takautuvasti tässä uutisessa .

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2020, maaliskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (601,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tie_001_fi.html