Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.3.2010

Antalet personer under 15 år det lägsta i Finland på över 100 år

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen uppgick antalet personer under 15 år till 888 323 i slutet av år 2009. Antalet är det lägsta sedan år 1895. Fr.o.m. år 1994 har antalet personer under 15 år minskat kontinuerligt. Så sent som i slutet av år 1977 fanns det en miljon personer under 15 år. Antalet var som störst i Finland år 1959, dvs. 1,35 miljoner.

Antalet personer under 15 år i Finland åren 1875–2009

Antalet personer under 15 år i Finland åren 1875–2009

Finlands officiella folkmängd uppgick till 5 351 427 personer 31.12.2009, av dem var 2 625 067 män och 2 726 360 kvinnor. Folkmängden i Finland ökade med 25 113 personer under år 2009. För tredje året i följd var inflyttningsöverskottet från utlandet en större befolkningsökande faktor än den naturliga befolkningsökningen.

Antalet personer som fyllt 65 år ökade under år 2009 med drygt 18 000 personer. I slutet av år 2009 fanns det 910 441 personer i befolkningen som fyllt 65 år. Den största åldersklassen i befolkningen var personer födda år 1948. Deras antal i befolkningen var 82 738. Antalet personer som fyllt 100 år var 566, av dem var 82 män och 484 kvinnor.

Den demografiska försörjningskvoten högst i Södra Savolax, lägst i Nyland

Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer yngre än 15 år samt 65-åringar och äldre per 100 personer i arbetsför ålder, var 50,6 i slutet av år 2009. Regionalt sett var den demografiska försörjningskvoten högst i Södra Savolax, 58,3 och i Södra Österbotten, 57,4. Den demografiska försörjningskvoten var lägst i Nyland, 43,4 och i Birkaland, 50,2. Granskat efter kommun var den högst i Luhanka kommun, 89,5, i Kivijärvi kommun, 82,2 och i Multia kommun, 80,9. Lägst var den i Helsingfors 39,1, Tammerfors, 41,8 och Träskända 41,8.

Folkmängden ökade i 12 landskap och 141 kommuner

Under år 2009 ökade folkmängden i 12 landskap och minskade i 8. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Nyland, med 15 556 personer, och i Birkaland, med 3 731 personer. Relativt sett ökade folkmängden mest i Nyland, med 1,1 procent, och på Åland, med 1,0 procent. Kvantitativt minskade folkmängden mest i Södra Savolax, med 1 064 personer, och i Kajanaland, med 526 personer. Relativt sett minskade folkmängden mest i Södra Savolax, 0,7 procent, och i Kajanaland, 0,6 procent.

I början av år 2010 trädde fyra kommunsammanslagningar i kraft, vilket innebar att antalet kommuner i Finland minskade med sex kommuner. Antalet kommuner i Finland är nu 342. Under år 2009 gick folkmängden upp i 141 kommuner och ned i 199 kommuner. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Helsingfors, med 6 718 personer, i Esbo (2 765) och i Vanda (2 239). Kvantitativt sett minskade folkmängden mest i Kouvola, med 262 personer, i Varkaus (247) och i Kauhava (228).

Antalet personer med främmande språk som modersmål översteg 200 000

Av befolkningen var 4 852 209 finskspråkiga (90,7 %), 290 392 svenskspråkiga (5,4 %) och 1 789 samiska (0,03 %). Av befolkningen talade 207 037 personer, dvs. 3,9 procent, som modersmål något annat språk än finska, svenska eller samiska. Antalet personer med ett främmande språk som modersmål har fördubblats på nio år. De största grupperna med ett främmande språk som modersmål var de ryska (51 683), de estniska (25 096), de engelska (12 063), de somaliska (11 681) och de arabiska (9 682) grupperna.

I slutet av år 2009 fanns det 5 195 722 fast bosatt finska medborgare i Finland. Av dem var 93 536 födda utomlands. Antalet utländska medborgare som var bosatta i Finland uppgick till 155 705, dvs. 2,9 procent av befolkningen. Antalet utländska medborgare ökade år 2009 med 12 449 personer. Enligt Eurostats statistik för år 2007 hade Finland den sjunde lägsta andelen utländska medborgare av befolkningen bland EU27-länderna. De största utlänningsgrupperna var de ryska medborgarna (28 210), de estniska (25 510), de svenska (8 506) och de somaliska (5 570) medborgarna. I Finland bodde 233 183 personer som var födda utomlands.

Befolkningen efter födelseland, medborgarskap och språk 31.12.2009

Befolkningen efter födelseland, medborgarskap och språk 31.12.2009

Källa: Befolkningsstruktur 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (361,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 19.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2009/vaerak_2009_2010-03-19_tie_001_sv.html