Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.3.2015

Folkmängden i Finland 5 471 753 vid årsskiftet

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstruktur var den officiella folkmängden i Finland 5 471 753 i slutet av år 2014. Av befolkningen var 2 691 863 män och 2 779 890 kvinnor. Folkmängden i Finland ökade med 20 483 personer under år 2014. Landskapet Nylands andel av befolkningsökningen var 87 procent och huvudstadsregionens 77 procent. Befolkningsökningen var drygt 4 000 personer mindre än året innan.

Förändring av folkmängden åren 1980–2014, personer

Förändring av folkmängden åren 1980–2014, personer

Antalet 20–64-åringar har minskat redan fem år i följd

Antalet 20–64-åringar av befolkningen minskade år 2014 för femte året i följd. Efter fortsättningskriget ökade antalet oavbrutet fram till år 2005. Störst var antalet 20–64-åringar i Finland i slutet av år 2009, dvs. 3 218 000. I slutet av år 2014 var antalet 3 177 000.

 

 

 

Befolkningen ökade i åtta landskap

Under år 2014 gick folkmängden upp i åtta landskap och ned i 11 landskap. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Nyland, med 17 915 personer, i Birkaland, med 3 216 personer och i Norra Österbotten, med 2 110 personer. Befolkningsökningen var också relativt sett störst i Nyland, 1,1 procent. Landskapet Nylands andel av befolkningsökningen var 87 procent.

Folkmängden minskade kvantitativt sett mest i Kymmenedalen, med 987 personer och i Södra Savolax, med 956 personer. Relativt sett minskade folkmängden mest i Kajanaland, med 0,9 procent.

Folkmängden ökade i mindre än hundra kommuner

Under år 2014 gick folkmängden upp i 96 kommuner och ned i 221 kommuner. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Helsingfors (8 051), Esbo (4 790) och Vanda (2 705). Kvantitativt sett minskade folkmängden mest i Kouvola (473), Jämsä (330) och Nyslott (312). Med undantag av Kouvola ökade folkmängden i alla de 15 största kommunerna sett till folkmängden.

Av kommunerna i Fasta Finland ökade folkmängden relativt sett mest i Grankulla (2,8 procent), Gustavs (2,6 procent), Lempäälä (1,9 procent) samt i Esbo och Kontiolahti (1,8 procent). Av kommunerna i Fasta Finland minskade folkmängden relativt sett mest i Bötom (3,6 procent) samt i Övertorneå och Kannonkoski (3,0 procent).

Till följd av kommunsammanslagningarna som trädde i kraft i början av år 2015 minskade antalet kommuner med tre. Det finns nu 317 kommuner i Finland och 214 kommuner med färre än 10 000 invånare.

Den demografiska försörjningskvoten högst i Södra Savolax, lägst i Nyland

I slutet av år 2014 fanns det 896 608 personer under 15 år och 3 483 757 personer i åldern 15–64 i Finland. Antalet personer som fyllt 65 år var 1 091 388 i slutet av år 2014. Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer yngre än 15 år samt 65-åringar och äldre per 100 personer i arbetsför ålder, var 57,1. Senast har den demografiska försörjningskvoten varit högre än detta år 1961. Under Finlands självständighet har den demografiska försörjningskvoten varit som högst år 1917 (67,6) och som lägst år 1984 (46,7).

Sett till region var den demografiska försörjningskvoten högst i landskapet Södra Savolax (67,1) och i landskapet Mellersta Österbotten (65,4). Lägst var den demografiska försörjningskvoten i landskapet Nyland (49,2). Sett till kommun var den demografiska försörjningskvoten högst i Luhanka (100,8) och i Kuhmoinen (99,2). Lägst var den i Helsingfors (43,4) och Tammerfors (46,5).

 

På grund av ändringar i produktionssystemet för statistiken över befolkningsstrukturen kommer PX-Web Statfin-tabellerna över medborgarskap, civilstånd, födelseland, religion och modersmål att uppdateras 10.4.2015.


Källa: Befolkningsstruktur 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (293,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2014/vaerak_2014_2015-03-27_tie_001_sv.html